Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Newspaper's post


 

Product in Greece


Water polutions

The presentations of the 5 countries involved în the Erasmus+ project. The topic în Greece was related to water problems and solutions to save water

 

 

1. Water polutions in Slovenia

2. Students about meeting in Greece

website's posts

 

https://www.thebest.gr/article/519142-

https://www.thebest.gr/article/503453-

https://www.thebest.gr/article/518834-

https://www.facebook.com/watch/live/?v=358952064707141&ref=watch_permalink

 http://pdede.sch.gr/2019/01/08/kai-ta-dimotika-mas-stis-epitychimenes-prospatheies-dyo-stratigikes-sympraxeis-ka2-gia-to-45o-dimotiko-scholeio-patron/

Newspaper''s post 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

“THE SPIRIT OF RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT”

About the project
The project aims to highlight the theoretical, scientific and social aspect of environmental studies and emotional issues and to strengthen awareness of the importance of human responsibility in environmental issues, in order to have long term good behavior at local and more general level

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ…
Το πρόγραμμα στοχεύει  στο να τονίσει τη θεωρητική, επιστημονική και κοινωνική πλευρά των περιβαλλοντικών μελετών και των συναισθηματικών ζητημάτων και να ενισχύσει την συνειδητοποίηση της σημασίας της ανθρώπινης υπευθυνότητας σε περιβαλλοντικά ζητήματα, προκειμένου να υπάρξει μακροχρόνια καλή συμπεριφορά σε τοπικό και γενικότερο επίπεδο

AIMS
key competences and basic skills (science, mathematics, geography, English)
sense of responsibility
behavior awareness
Improvement of students
΄ecological thinking
Develop students' and adults' responsibility for a social attitude
Strengthening the role of the school in the local communities we represent
Education for Active Citizenship and Social Responsibility

ΣΤΟΧΟΙ
ü  βασικές ικανότητες και δεξιότητες (επιστήμη, μαθηματικά, γεωγραφία, αγγλικά)
ü  αίσθηση ευθύνης
ü  συνειδητοποίηση συμπεριφοράς
ü  βελτίωση της οικολογικής σκέψης των μαθητών
ü  ανάπτυξη της κοινωνικής στάσης και ευθύνης των μαθητών και των ενηλίκων
ü  ενίσχυση του ρόλου του σχολείου στις τοπικές κοινότητες που εκπροσωπούμε
ü  εκπαίδευση για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες και ανάπτυξη της κοινωνική τους ευθύνης

WORK PROCESS
Exchange of practices and experiences between teachers form different European countries on the topic Environment
Making digital materials suitable for interdisciplinary teaching
Teacher training,
Workshops on inter-curricular approaches to EE teaching
Meeting with Environmental Group
Students' and teachers' exchanges
Before each LTTA teachers work with their students to prepare activities which will be shared on the platform
After each LTTA participants will apply the methods and activities proposed by other teachers with their students. Environmental campaign will be organized

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ü  ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα Περιβάλλον
ü  δημιουργία ψηφιακών υλικών κατάλληλων για διεπιστημονική διδασκαλία
ü  κατάρτιση των εκπαιδευτικών,
ü  Εργαστήρια για τις διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ΕΕ
ü  συνάντηση με την περιβαλλοντική ομάδα
ü  ανταλλαγές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
ü  Πριν από κάθε κινητικότητα οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές τους για να προετοιμάσουν δραστηριότητες που θα μοιραστούν στην πλατφόρμα
ü  Μετά από κάθε κινητικότητα θα εφαρμόσουν τις μεθόδους και τις δραστηριότητες που προτείνονται από άλλους εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους.
ü  οργάνωση περιβαλλοντικής εκστρατείας

EXPECTED RESULTS
Involment in environmental issues
development of relevant and high quality lessons and literacy on the topic
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • Ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Ανάπτυξη συναφών και υψηλής ποιότητας μαθημάτων και γραμματισμού στο θέμα