Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

December 2019 -Christmas Baazar -Eco ornaments-Calendar

 


Το παζάρι της αγάπης για το περιβάλλον και της προσφοράς στον συνάνθρωπο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “ The spirit of responsibility for the environment” οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του σχολείου δημιούργησαν όμορφες κατασκευές και στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά για το παζάρι του σχολείου. Τα περισσότερα ήταν υλικά στα οποία δώσαμε ξανά ζωή. Γυάλινα βάζα, ξύλα, παλιά CD,  ρολά από χαρτιά κουζίνας, πέτρες ακόμα και παλιές κουτάλες έγιναν μικρά αριστουργήματα στα χέρια των παιδιών. Ζωγραφίσαμε πάνινες τσάντες που ελπίζαμε να αντικαταστήσουν τις πλαστικές για τις αγορές στα μαγαζιά. Το καλύτερο όμως ήταν ότι με τα χρήματα που συγκεντρώσαμε αγοράσαμε τρόφιμα, ρούχα και άλλα πράγματα που είχαν ανάγκη παιδιά σε ιδρύματα της πόλης μας. Η χαρά μας ήταν τεράστια


 

Τhe bazaar of love for the environment and offering to fellow human beings

As part of the Erasmus + project "The spirit of responsibility for the environment" our students, teachers and parents of the school created beautiful constructions and ornaments from recyclable materials for the school Christmas bazaar . Most were materials that we revived. Glass jars, wood, old CDs, rolls of kitchen paper, stones and even old spoons became small masterpieces in the hands our students. We painted fabric bags that we hoped they would replace the plastic ones for shopping. But the best thing was that with the money we raised we bought food, clothes and other things that children in institutions in our city needed. Our joy was enormous

Ημερολόγιο 2020

Εικόνες που έχουν σχέση με το περιβάλλον και το σχολείο, ζωντανές ζωγραφιές και κατασκευές των μαθητών μας που διακοσμούν τα σχολείο μας έγιναν ημερολόγιο για το έτος 2020.

Calendar 2020

Images related to the environment and the school, vivid paintings and constructions of our students that decorate our school became a calendar for the year 2020.

 

Calendar 2020

 

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

September 2019 Mobility to Slovenia


Η μόλυνση του αέρα…

Οι μαθητές/τριες της Ε τάξης συζήτησαν για την ατμοσφαιρική μόλυνση η οποία είναι ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα σήμερα. Ορισμένες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχονται από τη φύση. Όμως η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά σε μεγάλες πόλεις. Παρακολούθησαν βίντεο με την αιθαλομίχλη και με πολλές αιτίες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή σήμερα. Έφτιαξαν αφίσες με μηνύματα κατά των αιτιών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μερικά τα μετέτρεψαν σε παζλ κι ζωγράφισαν μάσκες ελπίζοντας σε έναν πλανήτη γεμάτο ζωή και ομορφιά.


Air pollution posters and masks…

E grade students talked about air pollution which is one of the main environmental issues today. Some sources of air pollution come from nature. But human activity is the main cause of air pollution, especially in large cities. They watched videos of smog and the many causes of climate change today. They made posters with messages against the causes of air pollution, turned them in puzzles and painted masks hoping for a planet full of life and beauty. 

Air pollution  

 

http://pdede.sch.gr/2020/01/28/45o-dim-scholeio-patras-me-eyaisthisia-gia-to-perivallon-sti-slovenia/ 

 https://www.flipsnack.com/ekocvetko/air-pollutions-1.html

 

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

June 2019

 

Πρωτοβουλία δράσης και έκθεση fanzine για το περιβάλλον της ACTION AID

Το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά σε μια έκθεση που διοργανώθηκε από την Action Aid στην Ελλάδα σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Συμμετείχαν διάφορα σχολεία από όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές δημιούργησαν fanzines (σύνθετη λέξη fan & magazine) για να μοιραστούν το ενδιαφέρον τους για την προστασία του πλανήτη μας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στο έργο. Έγραψαν συνθήματα, έκαναν σχέδια και κολλημένες φωτογραφίες που σχετίζονται με διάφορα περιβαλλοντικά θέματα. Η έκθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σχολείο μας. Περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό fanzines από μαθητές από σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Τον επόμενο μήνα θα ταξιδέψει σε άλλα σχολεία προκειμένου να προωθήσει και να αγκαλιάσει αυτήν την πρωτοβουλία.

Action Aid initiative and exhibition about the environment

Our school actively participated in an exhibition organized by Action Aid in Greece about environmental issues that concern us today. Various schools from all over Greece participated. Students created fanzines (blend of fan & magazine) to share their interest on protecting our planet. The older students of our school were involved in the project. They wrote slogans, made drawings and sticked pictures related to diverse environmental issues. The exhibition at the moment is in our school. It includes more than a hundred fanzines produces by students from schools all over Greece. Next month it will travel to other schools in order to promote and embrace this initiative.

 

 Action Aid Fanzine