Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

November 2020

 

To οικολογικό αποτύπωμα 

Μετά την έρευνά  και τις συνεντεύξεις των μαθητών/τριών της Ε τάξης, καταλάβαμε πως ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για όλες τις περιβαλλοντικές αλλαγές και προβλήματα. Έτσι, θέλαμε να δούμε αν είμαστε φίλοι του περιβάλλοντος - ή  εχθροί του! Για να το μάθουμε, αποφασίσαμε να υπολογίσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα , να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι και οι κοινότητες μπορούν να επεκτείνουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ενέργειες που επηρεάζουν θετικά τον πλανήτη μας. Ένα σημαντικό μέρος της επέκτασης του αποτυπώματος μας είναι να ενθαρρύνουμε τους άλλους να αποκτήσουν θετική δράση - όχι μόνο εμείς μεγαλώνουμε το δικό μας αποτύπωμα, αλλά και άλλοι. Όταν συμμετέχουμε
μαζί με πολλούς άλλους για να δράσουμε, τα αποτυπώματά μας μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο.

Our ecological handprint

After our 5th grade students' research and interviews, we understood that man is responsible for all environmental changes and problems. So, we wanted to see if we are friends of the environment – or its enemies!
To find out, we decided to calculate our ecological handprint, to understand how people and communities can expand their ability to undertake actions that positively impact our planet.
An important part of expanding our handprint is encouraging others to take positive action – not only do we grow our own handprint, but others’ as well. When we join together with many others to act, our handprints grοw even more.

Ecological handprint 

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

June 2020

 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ …ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Οι μαθητές της Στ τάξης του σχολείου μας του σχολικού έτους 2019-20 έγραψαν το αειφόρο ταξίδι του μυθικού ήρωα Οδυσσέα, έραψαν τις όμορφες στολές, τραγούδησαν, χόρεψαν και με μεγάλη χαρά ετοίμασαν τη θεατρική τους παράσταση δραματοποιώντας  το ταξίδι αυτό. Όμως, η πανδημία δεν επέτρεψε να υλοποιηθούν τα σχέδια τους. Η υπέροχη δουλειά τους έγινε μια όμορφη έκδοση. Η ιστορία είναι: Ο ήρωας Οδυσσέας ξεκίνησε ένα διαφορετικό ταξίδι με τους συντρόφους του προς την Ιθάκη. Προσπάθησε να μεταφέρει  μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την σωστή διατροφή και την αγάπη στα ζώα και τη φύση, τους κινδύνους για την κλιματική αλλαγή. Η ελπίδα έχει χρώμα πράσινο

Odysseus ’eco trip

The students of the 6th grade of our school of the school year 2019-20 wrote the sustainable journey of the mythical hero Odysseus, sewed the beautiful costumes, sang, danced and with great pleasure prepared their theatrical performance dramatizing this journey. However, the pandemic did not allow their plans to be implemented. Their wonderful work became a beautiful edition. The story is: The hero Odysseus embarked on a different journey with his companions to Ithaca. He tried to convey messages about the protection of the environment, proper nutrition and love for animals and nature, the dangers of climate change. Hope is green…

 

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

February 2020 Recycling Workshop

Εργαστήριο Ανακύκλωσης: Το ταξίδι μιας πλαστικής σακούλας

Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου Ανακύκλωσης ενημέρωσαν τους μαθητές/τριες της Στ τάξης για τα προϊόντα που ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της περιοχής μας. Μετά όλα τα παιδιά έπαιξαν ρόλους σε ένα αυτοσχέδιο θεατρικό παιχνίδι με θέμα: Το ταξίδι μιας πλαστικής σακούλας. Προβληματίστηκαν όταν η σακούλα έφτασε στη θάλασσα και την κατάπιε μια θαλάσσια χελώνα. Στο τέλος δημιούργησαν εικόνες από υλικά πλαστικά που χρησιμοποιούν στα πάρτυ. Και έγραψαν συνθήματα ευαισθητοποίησης της υπόλοιπης σχολικής μονάδας.

 

Recycling  Workshop (a hands-on experience) «The journey of a plastic bag»

The people in charge of the Recycling laboratory informed the students of the 6th grade about the products that are recycled in the special recycling bins of our area. Then all the children played roles in an improvised theatrical play with the theme: The journey of a plastic bag. They were troubled when the bag reached the sea and was swallowed by a sea turtle. In the end they created images from plastic materials they use at parties. And they wrote awareness slogans of the rest of the school unit.

 Recycling Workshop

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

January 2020- Theatrical Play "The birds"

 

Θεατρική παράσταση «Τα πουλιά»

Οι μαθητές της Δ τάξης δραματοποίησαν ένα κεφάλαιο από το βιβλίο "Ηλιοδώρα, Αστερίτης και ...Φλάουτο", της Θεοδώρας Μασούρα Ανεστοπούλου για να στείλουν το οικολογικό μήνυμά τους για την προστασία των πουλιών. Έκαναν ένα διαφορετικό ταξίδι στον κόσμο της φύσης και στον κόσμο των πουλιών. Σε αυτό το ταξίδι στο μακρινό Τόνγκο Μόνγκο τα πουλιά αποφασίζουν να ενώσουν τη δύναμή τους και τη φωνή τους και να παραπονεθούν στους ανθρώπους για τις δράσεις και τις παρεμβάσεις τους στον τρόπο ζωή τους.

Theatrical Play "The birds"

The fourth graders dramatized a chapter from the book "Heliodora, Asteritis and ... Flute", by Theodora Masoura Anestopoulou to emit their ecological message about saving the birds. They travelled a different journey into the world of nature and the world of birds. On this journey to far Tongo Mongo the birds decide to unite their power and voices and complain to humans about their actions and interventions in their way of life.

 

Click here to watch the play!

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

December 2019 -Christmas Baazar -Eco ornaments-Calendar

 


Το παζάρι της αγάπης για το περιβάλλον και της προσφοράς στον συνάνθρωπο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “ The spirit of responsibility for the environment” οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του σχολείου δημιούργησαν όμορφες κατασκευές και στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά για το παζάρι του σχολείου. Τα περισσότερα ήταν υλικά στα οποία δώσαμε ξανά ζωή. Γυάλινα βάζα, ξύλα, παλιά CD,  ρολά από χαρτιά κουζίνας, πέτρες ακόμα και παλιές κουτάλες έγιναν μικρά αριστουργήματα στα χέρια των παιδιών. Ζωγραφίσαμε πάνινες τσάντες που ελπίζαμε να αντικαταστήσουν τις πλαστικές για τις αγορές στα μαγαζιά. Το καλύτερο όμως ήταν ότι με τα χρήματα που συγκεντρώσαμε αγοράσαμε τρόφιμα, ρούχα και άλλα πράγματα που είχαν ανάγκη παιδιά σε ιδρύματα της πόλης μας. Η χαρά μας ήταν τεράστια


 

Τhe bazaar of love for the environment and offering to fellow human beings

As part of the Erasmus + project "The spirit of responsibility for the environment" our students, teachers and parents of the school created beautiful constructions and ornaments from recyclable materials for the school Christmas bazaar . Most were materials that we revived. Glass jars, wood, old CDs, rolls of kitchen paper, stones and even old spoons became small masterpieces in the hands our students. We painted fabric bags that we hoped they would replace the plastic ones for shopping. But the best thing was that with the money we raised we bought food, clothes and other things that children in institutions in our city needed. Our joy was enormous

Ημερολόγιο 2020

Εικόνες που έχουν σχέση με το περιβάλλον και το σχολείο, ζωντανές ζωγραφιές και κατασκευές των μαθητών μας που διακοσμούν τα σχολείο μας έγιναν ημερολόγιο για το έτος 2020.

Calendar 2020

Images related to the environment and the school, vivid paintings and constructions of our students that decorate our school became a calendar for the year 2020.

 

Calendar 2020