Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

January 2020- Theatrical Play "The birds"

 

Θεατρική παράσταση «Τα πουλιά»

Οι μαθητές της Δ τάξης δραματοποίησαν ένα κεφάλαιο από το βιβλίο "Ηλιοδώρα, Αστερίτης και ...Φλάουτο", της Θεοδώρας Μασούρα Ανεστοπούλου για να στείλουν το οικολογικό μήνυμά τους για την προστασία των πουλιών. Έκαναν ένα διαφορετικό ταξίδι στον κόσμο της φύσης και στον κόσμο των πουλιών. Σε αυτό το ταξίδι στο μακρινό Τόνγκο Μόνγκο τα πουλιά αποφασίζουν να ενώσουν τη δύναμή τους και τη φωνή τους και να παραπονεθούν στους ανθρώπους για τις δράσεις και τις παρεμβάσεις τους στον τρόπο ζωή τους.

Theatrical Play "The birds"

The fourth graders dramatized a chapter from the book "Heliodora, Asteritis and ... Flute", by Theodora Masoura Anestopoulou to emit their ecological message about saving the birds. They travelled a different journey into the world of nature and the world of birds. On this journey to far Tongo Mongo the birds decide to unite their power and voices and complain to humans about their actions and interventions in their way of life.

 

Click here to watch the play!