Τρίτη 30 Απριλίου 2019

April 2019- Preparation of educational material for the mobility to Romania

Προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού για την κινητικότητα στη Ρουμανία

Οι μαθητές/τριες της Στ τάξης του σχολείου χωρίστηκε σε ομάδες εργασίας, αναζήτησε πληροφορίες, εικόνες, μαρτυρίες και δημιούργησε μια παρουσίαση σχετικά με τα Ελληνικά Εθνικά Πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές οι οποίες δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διατήρηση της άγριας πανίδας, του είδους που απειλείται εξαφάνισης καθώς και άλλων φυτών ή ζώων που προστατεύονται από την ελληνική ή διεθνή νόμος και νομοθεσία.

Το υλικό αυτό προστέθηκε στην έκδοση για τις προστατευόμενες περιοχές των χωρών εταίρων στο πρόγραμμα.

Preparation of educational material for the mobility to Romania

The 6th grade students of our school were divided into working groups, searched for information, images, testimonies and created a presentation about the Greek National Parks and other protected areas which were created in order to preserve the wild fauna, the species that is threatened with extinction. as well as other plants or animals protected by Greek or international law and legislation.

This material was added to the Partner Countries Protected Areas version of the program.

 

Romania meeting text

Spieces under extinction