Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

December 2019 -Christmas Baazar -Eco ornaments-Calendar

 


Το παζάρι της αγάπης για το περιβάλλον και της προσφοράς στον συνάνθρωπο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “ The spirit of responsibility for the environment” οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του σχολείου δημιούργησαν όμορφες κατασκευές και στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά για το παζάρι του σχολείου. Τα περισσότερα ήταν υλικά στα οποία δώσαμε ξανά ζωή. Γυάλινα βάζα, ξύλα, παλιά CD,  ρολά από χαρτιά κουζίνας, πέτρες ακόμα και παλιές κουτάλες έγιναν μικρά αριστουργήματα στα χέρια των παιδιών. Ζωγραφίσαμε πάνινες τσάντες που ελπίζαμε να αντικαταστήσουν τις πλαστικές για τις αγορές στα μαγαζιά. Το καλύτερο όμως ήταν ότι με τα χρήματα που συγκεντρώσαμε αγοράσαμε τρόφιμα, ρούχα και άλλα πράγματα που είχαν ανάγκη παιδιά σε ιδρύματα της πόλης μας. Η χαρά μας ήταν τεράστια


 

Τhe bazaar of love for the environment and offering to fellow human beings

As part of the Erasmus + project "The spirit of responsibility for the environment" our students, teachers and parents of the school created beautiful constructions and ornaments from recyclable materials for the school Christmas bazaar . Most were materials that we revived. Glass jars, wood, old CDs, rolls of kitchen paper, stones and even old spoons became small masterpieces in the hands our students. We painted fabric bags that we hoped they would replace the plastic ones for shopping. But the best thing was that with the money we raised we bought food, clothes and other things that children in institutions in our city needed. Our joy was enormous

Ημερολόγιο 2020

Εικόνες που έχουν σχέση με το περιβάλλον και το σχολείο, ζωντανές ζωγραφιές και κατασκευές των μαθητών μας που διακοσμούν τα σχολείο μας έγιναν ημερολόγιο για το έτος 2020.

Calendar 2020

Images related to the environment and the school, vivid paintings and constructions of our students that decorate our school became a calendar for the year 2020.

 

Calendar 2020

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου